Sigma Secure

sigma_secure_283x680_new

Maximal säkerhet i systemen

Internetbedrägerier och hackerattacker är ett ständigt hot mot säkerheten på internet. Banker, e-handelsplatser, myndigheter och företag, alla kan drabbas.

Under namnet Sigma Secure har vi samlat tjänster som ger maximal säkerhet för din organisations applikationer och nätverk. Det kan vara e-handel, kundregister med personuppgifter eller andra applikationer med information som är känslig för er eller er kund.

PCI-säkra lösningar

Sigma IT Consulting har kompetens inom t ex e-handel, webb och mobila lösningar. Vi är ett av få företag som är PCI-certifierat enligt PCI 3.0, som innebär nya och hårdare krav för säkra betalningar. Vi kan därmed erbjuda er delar eller en helhet av PCI-säkrad drift, förvaltning och vidareutveckling av t ex er e-handelsplats. Därmed kan ni uppfylla de nya skärpta kraven på ett tryggt och effektivt sätt, med en partner som har möjlighet att erbjuda er helhetslösningar på området.

Läs mer om våra PCI-erbjudanden här.

I ett unikt partnerskap med Trustwave, en av Europas ledande Qualified Security Assessor, har vi utökat vår erbjudandeportfölj inom säkerhet. Vi kan stödja dig i allt från analys av dina applikationer, i förhållande till PCI 3.0,till åtgärder för att fylla eventuella luckor. Exempel på specifika säkerhetstjänster är:

  • Penetrationstest
  • Application Security Testing
  • Web Application Firewall

Ladda ned vårt produktblad om Sigma Secure för att läsa mer om våra paketerade säkerhetstjänster tillsammans med Trustwave. Se längst ned på sidan.

Kontakta oss om du

  • Undrar om du behöver PCI-certifiera din applikation och vill ha förslag på rätt åtgärd och lösning.
  • Har en PCI-certifierad applikation som påverkas av det nya regelverket PCI 3.0.
  • Önskar en säkerhetsgenomgång av er e-handelsplats eller andra känsliga applikationer och nätverk
  • Vill hitta en partner som kan säkra infrastruktur, nätverk och applikation över hela lösningens livscykel.
  • Vill ha kvalificerade penetrationstester eller en kontinuerlig tjänst för scanning av nätverkets eller applikationens säkerhet.

Trustwave – ett tryggt partnerskap

Trustwave och Sigma IT Consulting erbjuder extremt kvalitativa säkerhetslösningar på alla typer av system som behöver skyddas mot intrång. Trustwave är ett av de ledande företagen i världen inom intrångstester, dvs att kunniga medarbetare utsätter dina system för en arrangerad hackerattack i syfte att hitta buggar, hål och andra säkerhetsrisker. Trustwave har bredd på kompetens, metodik, rapportering och möjlighet till professionell uppföljning.

Det finns även möjlighet att göra automatiska säkerhetstester på applikationer eller nätverk som kan köras kontinuerligt för att hitta nya säkerhetshot.

När det gäller säkerhet kring betalningar över internet är Trustwave världsledande. De erbjuder analys och test av säkerheten i era applikationer. De är också auktoriserade att göra revision mot PCI-standarden och kan därefter lämna en officiell Report Of Compliance till PCI Council, som bedömer och utfärdar certifiering.

 

 

Connect

Follow us in social media