Sigma Society

För att bredda vårt erbjudande till marknaden har Sigma byggt upp ett nätverk av certifierade underkonsulter. Vårt mål är att möta kundernas behov och överträffa deras förväntningar.  Via Sigma Society ökar du möjligheterna att som småföretagare få uppdrag hos branschledande företag. Som underkonsult till Sigma får du möjlighet att ingå i uppdrag hos våra ramavtalskunder och samtidigt utveckla din kompetens tillsammans med kollegor i vår organisation.

Sigma Society möter kundernas förväntningar

För att på ett enkelt, men kvalitetssäkrat sätt kontinuerligt möta kundföretagens behov har Sigma skapat Sigma Society. Genom detta nätverk får du möjlighet att som underkonsult ingå i uppdrag hos våra ramavtalskunder. Med stöd av vår leveransorganisation kommer du snabbt in i arbetet och kan utvecklas på bästa sätt.

Många fördelar för underkonsulter

Att ingå samarbete med Sigma genom nätverket Sigma Society ger dig som underkonsult en rad fördelar:

  • Tillgång till Sigmas ramavtalskunder
  • Längre uppdragshorisont
  • Hjälp med försäljning
  • Tryggare beläggning – fler möjliga uppdrag
  • Bättre kompetensutveckling
  • Ökad kvalitet i din egen leverans av konsulttjänster
  • Bättre och mer utvecklande arbetssituation

Vi söker spetskompetens

Vi söker spetskompetens inom ett antal områden för att på bästa sätt motsvara våra kunders behov och förväntningar. Du bör ha tidigare erfarenhet av att arbeta som konsult och ha god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift. Akademisk grundutbildning är också meriterande, men dina personliga egenskaper väger alltid tyngst.

Hitta oss här

Sigma Society (öppnas i nytt fönster)

  http://www.linkedin.com/groups?gid=3695192&trk=hb_side_g

Connect

Follow us in social media