Sigma Resources

sigma-resources

Sigma Resources är ett specialistbolag inom Sigma-koncernen som hjälper kunder att bygga och förstärka upp sina IT-verksamheter genom att tillhandahålla kompetenta medarbetare inom ett flertal olika kompetensområden. Vi jobbar med både tekniknära tjänster och mer verksamhetsnära sådana, och kan oavsett om du har ett temporärt eller ett permanent behov hjälpa till med att tillhandahålla medarbetare inom användarstöd och support, infrastruktur och drift, systemutveckling och förvaltning samt ledning och verksamhetsutveckling. Med andra ord kan vi hjälpa till med de flesta kompetenserna inom IT och teknik!

Att hjälpa våra kunder att hitta rätt kompetens är ett stort förtroende som vi får. Vi tar vårt uppdrag och vårt ansvar på fullaste allvar och levererar alltid med känsla och kvalité. Sigma Resources möter marknaden med två huvudsakliga erbjudanden:

Konsultinhyrning och anställningsbara konsulter

Om du har ett temporärt behov eller ett behov som du i nuläget inte riktigt vet hur långt det kan komma att bli skulle vi rekommendera dig att hyra in en konsult från oss – och varför då inte med optionen på att anställa denne på sikt! Vi letar alltid upp kandidater och konsulter unikt matchade utifrån era behov, och anställer dem hos oss – vill man sedan som kund anställa dem så är det en överenskommelse som görs mellan er och konsulten i fråga. Detta upplägg erbjuder flexibiliteten från att hyra in en konsult, men precisionen från en rekrytering.

Rekrytering

Om du har ett permanent behov men kanske inte tiden till eller erfarenhet av att rekrytera så vill vi gärna stå till tjänst! Våra rekryteringskonsulter har mångårig erfarenhet av IT-rekrytering och tillsammans med väl anpassade kanaler, etablerade processer, stora nätverk och stor hängivenhet kan vi hitta precis den kandidat som du söker till din verksamhet. Vi hjälper till med hela rekryteringsprocessen, men kan också hjälpa till med delar av den – allt beroende på vilken hjälp man som kund söker.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Connect

Follow us in social media