Expert inom underhållssystemet API PRO ansluter till Sigma

Asset by Sigma är Nordens största oberoende specialist inom underhållssystem och vi har arbetat med API PRO sedan 2013. Vi har nu rekryterat Jan Bark för att fortsätta bygga området och den goda tillväxten. Jan kommer närmast från Ovako, där han har ansvarat för support och vidareutveckling av API PRO.

Asset by Sigma har arbetat med API PRO sedan 2013 och för att fortsätta den goda tillväxten på området har vi nu rekryterat Jan Bark. Jan kommer närmast från Ovako, där han har ansvarat för support och vidareutveckling av API PRO.

”Vi är stolta över att välkomna Jan Bark till Sigma. Jan har med sin långa erfarenhet av API PRO byggt upp en enorm kompetens och kunskap, inte bara tekniskt utan även verksamhetsmässigt kring underhållsprocessen och hur systemet bäst kan anpassas till olika arbetssätt. Det här är en kompetens som vi är glada att nu kunna tillhandahålla våra befintliga, liksom nya API PRO-kunder. Jan kommer att utgöra en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa inom API PRO”, säger Peter Lorenz, affärsområdeschef Asset by Sigma

Asset by Sigma är Nordens största oberoende specialist inom underhållssystem med över 20-års erfarenhet av anläggningstunga verksamheter. Sedan 2013 är Sigma partner med API PRO, vilket innebär att vi återförsäljer standardprogramvaran i Norden, ofta i egna unika tjänstebaserade leveranser. Sigma har också experter för både projekt, support och vidareutveckling. Sigma och API PRO har även ett samarbete kring prediktivt underhåll baserat på Sigmas lösningar.

För mer information, vänligen kontakta

Peter Lorenz
Consultant Manager Asset by Sigma
peter.lorenz@sigma.se
Tel: +46 703 09 34 07

Jan Bark
Consultant API PRO
jan.bark@sigma.se
Tel: +46 705 60 84 64

Connect

Follow us in social media