Samhällsansvar

ATT HITTA DEN SMARTASTE LÖSNINGEN HANDLAR INTE BARA OM AFFÄRER

Sigma samarbetar med Mitt Liv kring mångfald

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Genom vårt samarbete hoppas vi kunna dela med oss av erfarenheter och nätverk, och bidra med vår kompetens inom IT, karriärvägar och ledarskap.

Det tar idag 7-9 år för en akademiker med utländsk bakgrund att få ett arbete i Sverige, som motsvarar hans eller hennes utbildning. Vi måste hjälpas åt att ändra på det. Ett bra sätt är mentorprogrammet Mitt Livs Chans, där vi också kommer att medverka under 2016-2017. Andra sätt är att vi arbetar aktivt med mångfaldsfrågor inom Sigma. Vi är övertygade om att när människor med olika bakgrund och erfarenheter möts ökar både engagemanget och förståelsen för varandra.

Att samarbeta med Mitt Liv är ett viktigt steg i vår vision att skapa en bättre morgondag.

Läs gärna mer om Mitt Liv här: www.mittliv.com.

mitt-liv

BROMSA HIV/AIDS GENOM ATTITYDFÖRÄNDRING

Sigma IT Consulting stödjer Star for Life. Ett projekt som arbetar för att långsiktigt förebygga spridningen av hiv/aids i Sydafrika. Genom Star for Life får vi en unik möjlighet att ge barn i Sydafrika framtidshopp och som företag ta vårt sociala ansvar.

Star for Life

Star for Life är ett projekt inom ramen för JAC Initiative (Jobs, Aids, Conservation). Syftet är att bromsa utbredningen av hiv/aids i Sydafrika genom att coacha och utbilda skolelever mellan 12-18 år.

Programmet går ut på att stärka elevernas självkänsla och få dem att ta ansvar för sitt eget liv. Ett ökat självförtroende och självkänsla ger eleverna möjlighet att ändra attityd och våga säga nej till tidig sexuell debut och oskyddat sex för att på så sätt bromsa spridningen av hiv/aids. Programmet sträcker sig över tre år på varje skola.

Star for Life är inte vinstdrivande och utan religiösa och politiska bindningar. Vill du veta mer om Star for Life, besök gärna www.starforlife.org

 

 

Sigma deltar i UN Global Compact

Sigma ITC Sweden deltar i FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact som lanserades vid ”World Economic Forum” i Davos år 2000. Det har idag mer än 12 000 anslutna företag från 140 länder. Alla anslutna åtar sig att stå upp för FN:s 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, att införliva dem i sin företagsstrategi. För mer information, se www.unglobalcompact.org.

Som medlem ska vi också  varje år rapportera om hur vi konkret arbetar med förbättringar inom dessa områden. Här är vår rapport för 2016:
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/229161

Endorser-Global-Compact_logo

 

Pink programming

Pinkprogramming_sponsor

Fler kvinnor i IT-branschen

Sigma sponsrar Pink Programming – en ideell förening som vill uppmuntra fler kvinnor att programmera!

I en inspirerande miljö får tjejer lära sig koda eller bygga vidare på befintliga kunskaper. Pink Programming vill även lyfta fram de kvinnliga förebilder som finns idag. Därför är lärare och inspirationstalare alltid kvinnor. Pink Programming vänder sig både till erfarna utvecklare och helt nya kodare.

Mer om Pink Programming hittar du här:
http://www.pinkprogramming.se/sv

 

Unga lär sig kod

Bristen på teknisk kompetens riskerar att bli ett hinder för Sveriges och företagens utveckling. Därför behöver vi i näringslivet dela med oss av vår kunskap, vår tid och visa vilka fantastiska möjligheter som finns. Vi gör det genom att samarbeta med skolor samt arrangera kunskapsevent, nätverksträffar och egna utbildningar. Dessutom är Sigma huvudsponsor till Kodcentrum, en förening som helt gratis introducerar programmering och digitalt skapande för 9–13-åringar

Förutom att Sigma stöttar Kodcentrum ekonomiskt kan våra medarbetare dela med sig av sin kunskap, som volontärer vid kodningsaktiviteter för barn som Sigma och Kodcentrum arrangerar tillsammans. Det är ett steg i rätt riktning för att skapa nya möjligheter för nästa generation unga kodare i Sverige.

Läs mer om Kodcentrums verksamhet här:
https://www.kodcentrum.se/

Kodcentrum_svart_320

Connect

Follow us in social media