Kvalitet & miljö

Kvalitet

Sigma IT Consulting Sweden AB har ett sedan länge inarbetat kvalitetsledningssystem som säkrar vår leveranskvalitet utan avkall på flexibiliteten inför kunders olika behov och önskemål om leveransformer.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Sigmas framgång beror på vårt engagemang i kundernas verksamhet och vår förmåga att förstå deras behov. Det framgår vid våra kundundersökningar och vid uppföljning av kunduppdrag att våra konsulters engagemang i och kunskap om kunden uppskattas och vi har också belönats för detta vid externa utvärderingar på svenska marknaden under årens lopp.

Sigma har identifierat projektkompetens som en framgångsfaktor för kvalitet oavsett leveransform och vår prioritering av området har medfört att vi deltar i nationell och internationell standardisering inom Projekt, Portfölj och Program. Det är ett långsiktigt arbete inom SIS och ISO. Syftet med standardisering är att underlätta för kommunikation inom och mellan organisationer och projekt.

SIS_Memberbadge

 

Utgångspunkten för vårt ledningssystem är kvalitetspolicyn, som beslutats av högsta ledningen och som omprövas varje år.
Vår kvalitetspolicy
Vårt kvalitets- och miljöcertifikat

Sigma tillämpar en hög etisk standard internt – som medarbetare, såväl som externt gentemot kunder, leverantörer och partners och vi förutsätter att dessa följer samma höga krav.
Vår etiska policy

 

Miljö

Sigma IT Consulting arbetar för att hjälpa svenskt näringsliv att bli mer effektiva och mindre miljöpåverkande, med IT och verksamhetsstyrning som instrument. Vi börjar med oss själva och har en miljöpolicy och ett miljöförbättringsarbete som är anpassade efter vår verksamhet och dess miljöaspekter. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Vi arbetar med att ta fram miljöaspekter i våra erbjudanden och att belysa och förbättra miljöpåverkan i våra leveranser. Våra miljömål är bl a att öka våra distansmöten på bekostnad av resor.

Vår miljöpolicy
Vårt kvalitets- och miljöcertifikat

Connect

Follow us in social media