Karriärvägar

Hur tänker du att din framtid ska se ut? Vi kan erbjuda en karriär antingen som specialist inom ett teknikområde eller som ledare: allt från projektledning till rollen som chef på olika nivåer. Och så har vi ett särskilt gott öga till dig som är född till entreprenör. Tack och lov behöver du inte bestämma dig från början. Sigma IT Consulting är tillräckligt stort och mångfasetterat också för dig som vill byta inriktning under din karriär.

Genom att många av Sveriges största exportföretag är våra kunder finns det möjligheter att byta bostadsort, tillfälligt eller permanent, inom landet eller utomlands.

ETT KOMPLETT PAKET

Förutom stimulerande arbetsuppgifter och kontinuerlig utveckling erbjuder vi flextid och möjliggör arbete hemifrån när det kan bidra till att göra vardagen enklare. Beroende på anställningstid ger vi också föräldraersättning med utfyllnad av lönen under flera månader. Sociala aktiviteter, friskvårdsbidrag, företagshälsovård och regelbundna hälsokontroller är några andra inslag i det kompletta paketet för våra medarbetare.

VÄLKOMMEN TILL ETT SMARTARE FÖRETAG

Sigma IT Consulting är en unik arbetsplats med ett unikt erbjudande till kunderna: det finns alltid en smartare lösning, och vi är bättre än någon annan på att förverkliga den. Därför behöver vi fler duktiga, kreativa och orädda konsulter som är beredda att omvärdera gamla sanningar – och som förstår sambandet mellan nyskapande och kundernas affärsnytta. För rätt person är möjligheterna att växa oändliga hos oss på Sigma IT Consulting.

Välkommen!

Connect

Follow us in social media