Management & verksamhetsutveckling

Att leda och utveckla företag kräver förr eller senare att man gör förändringar. Utmaningen ligger i att göra rätt förändring, i rätt tid och på rätt sätt. Sigma IT Consulting hjälper dig att skapa samsyn och handlingskraft innan, under och efter en planerad förändring.

Ledarskap och förändring
Processutveckling
Program- och projektledning
IT-styrning
Enterprise Arkitektur
BI – Business Intelligence
CSR

MAGINE – MANAGEMENT CONSULTING BY SIGMA

Inom Sigma finns Magine – Sigmas managementbyrå som är en stark aktör inom ledarskap och förändring. Grundsynen genomsyras av ett mänskligt perspektiv – det är människor som både skapar strategier och gör dem till verklighet. Utmaningen är att göra det medvetet och planerat. Du kan läsa mer om Magines syn på ledarskap och förändring här.

Connect

Follow us in social media